Vítáme Vás na stránkách společnosti Ideal Tech!

Poskytujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany. Provádíme kontroly dodržování předpisů požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí i školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany. 

Nabízíme prodej prostředků požární ochrany: 

  • hasicí přístroje
  • hydrantové systémy
  • hasební technika, hasební materiál
  • bezpečnostní tabulky

Provádíme revize a opravy prostředků požární ochrany: 

  • přenosné hasicí přístroje
  • pojízdné hasicí přístroje
  • hydrantové systémy
  • požární vodovody
  • požární klapky vzduchotechniky

Komplexní servis služeb v oblasti požární bezpečnosti nabízíme zejména pro bytové domy. Naše služby zahrnují požární prohlídky, kontroly, revize, zkoušky a opravy požárně bezpečnostních zařízení, tj. hasicí přístroje, hydranty, suchovody, klapky, dveře či nouzové osvěltení. 

 

Novinky
Elektronický obchod01.12.2014
V elektronickém obchodě e-hasicaky.cz nabízíme práškové, vodní, pěnové nebo CO2 hasicí přístroje. V naší nabídce naleznete také speciální hasicí prostředky, např. Bonpet nebo hasicí sprej. 
Spustili jsme nové webové stránky!01.12.2014
Poskytujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany. Provádíme kontroly dodržování předpisů požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí i školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany. 
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.