Požární ochrana

V oblasti požární ochrany nabízíme komplexní a profesionální služby: 

  • začlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí
  • aktualizaci či vypracování dokumentace, např. poplachové směrnice, požární řády, evakuační plány atd. 
  • pravidelné kontroly dodržování předpisů požární ochrany
  • školení a odborná příprava zaměstnanců
  • poskytování profesionálního poradenství
  • komplexní zajištění požární ochrany zejména pro bytové domy 

Novinky
Elektronický obchod01.12.2014
V elektronickém obchodě e-hasicaky.cz nabízíme práškové, vodní, pěnové nebo CO2 hasicí přístroje. V naší nabídce naleznete také speciální hasicí prostředky, např. Bonpet nebo hasicí sprej. 
Spustili jsme nové webové stránky!01.12.2014
Poskytujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany. Provádíme kontroly dodržování předpisů požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí i školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany. 
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.