Revize a servis

V oblasti revize a servisu se zaměřujeme především na: 

  • revize hasicích přístrojů
  • servis hasicích přístrojů
  • kontrolu požárních vodovodů, hydrantů
  • kontrolu požárních klapek 

Revize hasicích přístrojů provádíme pravidelně, zpravidla 1x ročně. Termín revize hlídáme sami a provádíme ji přímo na místě umístění hasicícho přístroje. Na místě jsme schopni zajistit i drobné opravy. Součástí našich služeb je také plnění hasicích přístrojů nebo instalace hasicích přístojů přímo u zákazníka. U hydrantů se při revizi zaměřujeme především na provozuschopnost vnějších i vnitřních požárních hydrantů, stejně jako u hasicích přístojů, probíhá revize zpravidla 1x ročně. Samozřejmostí je vypracovní protokolu o kontrole. 
Novinky
Elektronický obchod01.12.2014
V elektronickém obchodě e-hasicaky.cz nabízíme práškové, vodní, pěnové nebo CO2 hasicí přístroje. V naší nabídce naleznete také speciální hasicí prostředky, např. Bonpet nebo hasicí sprej. 
Spustili jsme nové webové stránky!01.12.2014
Poskytujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany. Provádíme kontroly dodržování předpisů požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí i školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany. 
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.